Wij zijn op maandag 20 mei gesloten i.v.m. Pinksteren. Vanaf dinsdag 21 mei zijn wij weer bereikbaar.

Toegangscontrole: 3 factoren

Toegangscontrole: 3 factoren

Er zijn momenten, situaties en plekken te bedenken waarbij het logisch is dat de toegang tot het terrein of gebouw wordt gecontroleerd. Soms betreft het de veiligheid van medewerkers en bezoekers. In andere gevallen omdat het bijvoorbeeld een evenement is waar moet worden gecontroleerd of iemand heeft betaald om het gebouw of terrein te mogen betreden. Een goed voorbeeld is een groot festival.

Bij toegangscontrole moet rekening worden gehouden met een drietal factoren:

  1. Wat wordt beveiligd?
  2. Hoe scherp is de bewaking?
  3. Wie is bevoegd?

De eerste vraag gaat over de ruimte, maar ook over de mensen die bijvoorbeeld in een gebouw werken of een terrein bezoeken. Het beveiligingsniveau is de tweede vraag. Dus hoe zwaar moet de beveiliging zijn? Bij bijvoorbeeld een dierentuin zal het niveau lager zijn dan bij een overheidsinstantie. Wie mag het gebouw of terrein betreden is vraag nummer drie. U kunt bijvoorbeeld met een kaartlezer de medewerkers of bezoekers toegang verlenen.

 Met de juiste toegangscontrole kunt u door het verzamelen van de juiste gegevens bedrijfsprocessen optimaliseren en daardoor kosten besparen!
     – Mark Dannenberg, Geran Access Products BV

 De vraag over wie toegang heeft tot een terrein of gebouw is de moeilijkste. Om deze vraag te beantwoorden moet u ook vaststellen waarom de persoon toegang moet krijgen. En heeft de persoon toegang tot het hele gebouw of moeten bepaalde ruimtes extra worden beveiligd? Oftewel: welke authenticatie geeft u aan welke personen. Daarna komt het ‘hoe’. Met een kaartlezer, een sleutel, een wachtwoord, een chip.

 Geran Access Products BV denkt graag met u mee welke toegangsoplossingen voor u geschikt is. Vanaf het begin werken we samen met de softwarespecialist. Vraag naar onze mogelijkheden!

Mobiele tourniquet met puntenkam - Geran Access Products B.V.