Wij zijn gesloten op Goede Vrijdag & Tweede Paasdag. Wij wensen jullie een fijn Paasweekend.

Wat zijn WKA gegevens? Ketenaansprakelijkheid

Wat zijn WKA gegevens? Ketenaansprakelijkheid

WKA gegevens

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA): we hebben er in onze branche allemaal mee te maken. Maar hoe houden we grip op complexe ketenprojecten? En hoe verlagen we het risico? Maar vooral: hoe kunnen we prettig met elkaar samenwerken zonder dat de WKA continu zorgt voor een dagelijkse schaduw op de mooie projecten die we samen willen realiseren?

 

De keten

Bij de uitvoering van een opdracht zijn meerdere (onder)aannemers en arbeidskrachten betrokken. De WKA maakt de aannemer van een opdracht en de inlener van arbeidskrachten aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer moet afdragen. De onderaannemer besluit een deel van het project aan een ander uitbesteden of zet ingeleende arbeidskrachten in. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allemaal bij de uitvoering van één opdracht zijn betrokken.

 

Schakel van verantwoordelijkheid

De WKA maakt iedere schakel van de keten aansprakelijk voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen die zijn onderaannemer – dus de volgende schakel – van (een deel van) zijn werk moet afdragen. Dus: aannemer A is verantwoordelijk voor de niet-betaalde loonheffingen van onderaannemer B en onderaannemer C. Onderaannemer B is verantwoordelijk voor niet-betaalde loonheffingen van onderaannemer C.

De oplossing

Om deze keten van verantwoordelijkheid goed te kunnen monitoren en reguleren, kan het gebruik van tourniquets een handig middel zijn. Met een tourniquet kan namelijk geregeld worden wie toegang krijgt tot bijvoorbeeld een bouwterrein en kan worden bijgehouden wie het terrein betreedt. Hierdoor kan de hoofdaannemer beter zicht houden op welke onderaannemers en arbeidskrachten betrokken zijn bij het project en kan worden gecontroleerd of deze partijen aan hun verplichtingen voldoen. Daarnaast kunnen met behulp van WKA gegevens die bij de tourniquet worden verzameld, eventuele loonheffingen en premies gecontroleerd worden. Het gebruik van tourniquets kan dus bijdragen aan het verminderen van risico op ketenaansprakelijkheid en het prettig samenwerken tussen de verschillende partijen in een complex ketenproject bevorderen.

WKA - Geran Access Products B.V.