Wij zijn op maandag 20 mei gesloten i.v.m. Pinksteren. Vanaf dinsdag 21 mei zijn wij weer bereikbaar.

Toegangscontrole evenementen

Evenementen toegang: 5 aandachtspunten

Wanneer u zich gaat oriënteren op een geschikt toegangscontrole systeem voor uw evenementen, zijn er 5 belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden.

De veiligheid

Het spreekt voor zich dat u geen mensen op het terrein wilt die geen tickets voor uw evenement hebben gekocht. Dit is niet alleen uit financieel oogpunt; als er te veel mensen op het terrein zijn, kan dit veel ongemak veroorzaken. Om nog maar niet te spreken over de veiligheidsrisico’s. Papieren tickets kunnen problematisch zijn, omdat ze niet altijd op naam staan en medewerkers ook niet altijd de tijd hebben om de namen op elke ticket met identiteitsbewijzen te vergelijken.

Wachtrij tijden

Geen enkele bezoeker zal het waarderen om een uur of twee (of langer) in de rij te staan alvorens hij of zij eindelijk toegang krijgt tot het evenement. Lange rijen zijn altijd frustrerend, en als ze té lang worden kunnen ze de ervaring voor bezoekers compleet ruineren. Als lange rijen een punt van zorg zijn, overweeg dan om het aantal ingangen (eventueel met mobiele oplossingen) te verhogen of een RFID-toegangssysteem te gebruiken. De laatstgenoemde heeft als extra voordeel dat het aantal aanwezigen real-time kan worden bijgehouden en knelpunten tijdig geïdentificeerd kunnen worden.

Capaciteitsbeheersing

Als drukte een punt van zorg is, wilt u real-time kunnen zien hoeveel bezoekers toegang is verleend tot een bepaalde zone. Zo kunt u tijdig de nodige maatregelen treffen. Ook hierbij kan het gebruik van (niet-scanbare) papieren tickets het beste vermeden worden, aangezien deze het verzamelen van capaciteitsdata bemoeilijken. Een RFID of barcode gebaseerd systeem werkt dan beter.

Beperkt toegankelijke zones

Indien het evenemententerrein bepaalde zones heeft die alleen toegankelijk zijn voor een specifieke subgroep van bezoekers (zoals een VIP-area), dan dient het toegangscontrolesysteem hier vanzelfsprekend adequate mogelijkheden voor te bieden. Polsbandjes in verschillende kleuren kunnen uitgewisseld worden, dus een systeem met barcodes of RFID zou veiliger zijn.

Gegevensverzameling

De mogelijkheid om real-time gegevens te verzamelen is bij veel evenementen gewenst. Barcodes bieden veel mogelijkheden. Ook een RFID-softwareplatform kan inzicht bieden in de bezoekersstromen gedurende uw evenement.

Neem gerust contact op met Geran Access voor een vrijblijvende offerte of een deskundig advies op maat over de toegangscontrole van evenementen!

Toegang evenementen - Geran Access Products B.V.